U ondervindt een specifiek probleem bij de ontvangst van uw sandalen : wij adviseren u van te voren contact met ons op te nemen om samen met u naar de meest geschikte oplossing te zoeken. Hier vindt u de verschillende verhaalmogelijkheden naar gelang de situatie :

- De kleuren of het model bevalt u niet, u beschikt over 2 mogelijkheden :

1. Ruilen tegen een ander artikel is mogelijk,  de kosten van het terugsturen van het oorspronkelijk gekozen paar alsmede de verzendkosten van het nieuwe paar worden u in rekening gebracht.  

Als de prijs van het geruilde paar hoger is dan de prijs van het oorspronkelijk aangekochte paar, moet u het prijsverschil betalen door een bancheque ter hoogte van de meerkosten te voegen bij uw sandalen. In het tegenovergestelde geval vergoeden wij u het prijsverschil bij de verzending van het nieuwe paar sandalen.

2. Terugbetaling is ook mogelijk, en omvat al de door u betaalde bestelkosten, maar niet de terugzendingskosten van het paar sandalen. 

Wij verbinden ons uw bestelling terug te betalen binnen de maximale wettelijke termijn van 14 dagen.

- Bij een vergissing van ons bij de voorbereiding van de bestelling : wij nemen vanzelfsprekend alle verzendkosten voor onze rekening en garanderen ruilen of terugbetaling van het paar sandalen op zo kort mogelijke termijn (naar gelang de beschikbaarheid van de voorraad).

- Bij een vergissing van u bij het invullen van de bezorggegevens of het niet ophalen van uw postpakket binnen de gestelde termijn door de transportonderneming, moeten de nieuwe verzendkosten met een bankcheque worden betaald en naar ons kantoor  worden verzonden vóór de nieuwe verzending.

Artikel 7 van de Algemene Verkoopvoorwaarden : herinnering van de wettelijke bedenktijd,

U beschikt over een bedenktijd van veertien (14) volle dagen om af te zien van uw aankoop.

U dient ons beslist van te voren in te lichten over de uitoefening van uw bedenktijd, in de contactruimte van de Internetsite. 

U dient het postpakket op eigen kosten en onder uw verantwoordelijkheid te retourneren aan La Marine, 5 rue du Pré du Bois – 35000 RENNES (Frankrijk) (in de oorspronkelijke verpakking, met alle onderdelen en accessoires, ongedragen, niet gereinigd).

La Marine gaat vervolgens binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen over tot de terugbetaling van het op de bestelbon vermelde bedrag van de bestelde artikelen. La Marine vergoedt de verzendkosten van de terugzending uitsluitend als het geretourneerde product een fabricagegebrek vertoont waarvoor La Marine zich het recht voorbehoudt dit te constateren. De oorspronkelijke factuur is vereist voor iedere terugzending. Als deze voorwaarden niet worden gerespecteerd,vindt er geen enkele terugbetaling plaats.