Door de ambachtelijke vervaardiging van onze collectie staat bij elke stap, van productie tot en met distributie, de mens bij ons centraal. Dit structureert en coördineert al onze werkzaamheden.

HISTORIE / TERUGBLIK OP LA MARINE

In 1996 ontmoette de heer Eric Hernandez een gemotiveerde Aziatische schoenmaker, die leren sandalen maakte en die 4 gevlochten basismodellen van katoen had ontworpen. De heer Hernandez stelt hem voor om ander materialen te gebruiken. In twee jaar tijd werd zo de leverancier voor polyester gevonden.

La Marine, sandales résistantes à l'eau et au soleil

Het concept van La Marine is gecreëerd: een sandaal die tegen water en zon is bestand.

In 1999, het eerste seizoen is het heel rustig (1500 paar schoenen) maar het directe succes van de eerste collectie Marines met een aanzienlijke hoeveelheid modellen en kleuren motiveert de twee vrienden om het gezamenlijke avontuur voort te zetten.

De daarop volgende jaren komen er steeds meer bestellingen binnen, en het team van ambachtslieden wordt uitgebreid.

De heer Hernandez moet deze snel toenemende vraag afremmen aangezien zijn ambachtelijke productie grenzen heeft. Er wordt een netwerk van handelaren/vrienden* opgezet. Dit netwerk geeft het imago van La Marine meer stabiliteit waardoor de productie in Azië rustig en structureel opgevoerd kan worden. Het idee is om de werkomstandigheden van de ambachtslieden voorop te stellen ten koste van de vooruitgang van de productie.

La Marine sandales sport

Van 2000 tot 2010 wordt er voornamelijk gewerkt aan een diversificatie van de collectie en van de werkplaats, en ontstaat er parallel daaraan een productie-ethiek. La Marine creëert nieuwe collecties, voert kwaliteitscontroles uit, gaat naar de verschillende werkplaatsen om de werkomstandigheden te constateren en indien nodig te verbeteren. De bijna 15.000 paar geproduceerde schoenen worden opgenomen in een solide netwerk van handelaren/vrienden dat zich steeds verder uitbreidt; er zijn wederom plannen voor uitbreiding van de werkplaats.

Het vriendennetwerk breidt zich steeds verder uit, en het aantal geproduceerde en verkochte paar schoenen stijgt, en de vriendschap en de professionele band tussen de heer Hernandez en zijn Thaise partner is vanaf dat moment verzegeld.

In de daarop volgende jaren neemt de productie toe, geheel in het kader van de opzet van de eerste seizoenswinkels van La Marine en van het begin van de Europese distributie (Spanje, Italië, Benelux). La Marine gaat deelnemen aan zakelijk beurzen.

Het team werkt samen aan de verbetering van de waren, en in 2007 ziet de verbeterde uitvoering van de La Marine Classic het daglicht, met een gewicht van 140 gram per voet terwijl diezelfde sandaal 8 jaar geleden 350 gram woog…

Deze snel toenemende vraag voor design, innovatie en technische expertise blijft maar toenemen en de jaren daarna worden er diverse lijnen ontworpen, waarbij de ene keer het comfort van de zool verbeterd wordt (de lijnen Sport en City) en de andere keer verschillende materialen zoals leer of elastiek met elkaar gecombineerd worden (de lijnen Antik, Comfort Street en Beach) bij de vervaardiging van de sandalen.

Tegelijkertijd breid de markt zich verder uit, eerst in Spanje, vervolgens in België, Nederland, Zwitserland en onlangs in Polen, de Verenigde Staten en Australië…

Sandales String Tong by La Marine

Het verhaal achter La Marine is altijd gebaseerd op ontmoetingen tussen mensen en hun toekomst, de overname in 2014 van het jonge en bruisende merk”String Tong” ontsnapt niet aan deze dynamiek. La Marine is er trots op bij te dragen aan de ontwikkeling van dit jonge modehuis en samen te werken met de designer, de heer Cédric Cador, de perfecte samenwerking op het gebied van ideeën, motivatie en waarden, met de enthousiaste en krachtige spirit van La Marine. Weer een bijdrage aan het avontuur, aan het delen van ervaringen en projecten, een positieve uitdaging om waar te maken!

Bedankt iedereen…

* De vrienden die vertrouwen hadden in de toekomst van de sandalen van La Marine en erin toegestemd hebben om een direct distributiesysteem aan te leggen (evenementen of markten) om het merk en de collecties direct bekend te maken zonder al te hoge structuurkosten. Sommigen daarvan hebben hun eigen 100% La Marine winkel kunnen openen.

Onze specifieke verbintenissen bij het atelier van Marines Classic

Wij garanderen onze ambachtslieden :

  • Een beroepsontwikkelingsprogramma alsmede individuele begeleiding,
  • Een 13de maand,
  • Vergoeding van medische kosten,
  • De verstrekking van maaltijden en huisvesting.
  • Iedere ambachtsman krijgt naar gelang zijn knowhow loon en secundaire arbeidsvoorwaarden die twee keer zo hoog zijn dan het binnenlandse gemiddelde van zijn land van woonplaats.

LA MARINE STAAT IN VOOR KLANTENSERVICE

Uw volle tevredenheid is belangrijk voor La Marine, zij blijft dan ook tot uw volledige beschikking staan om de door u ontvangen berichten in de meeste gevallen persoonlijk te beantwoorden.

La Marine verbindt zich eveneens u voor alle bewezen gebreken die direct onder haar verantwoordelijkheid vallen die zich voordoen in het seizoen waarin uw aankoop heeft plaatsgevonden in staat te stellen direct met ons in contact te treden om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen (neem voor soortgelijke problemen contact met ons op via de rubriek « Contact »).

De ontwikkeling van nieuwe collecties heeft ons ertoe gebracht beroep te doen op nieuwe fabrikanten die voor verschillende merken produceren. Als wij ons verbinden de arbeids- en loonvoorwaarden van de ambachtslieden in deze nieuwe ateliers te controleren hebben wij hier niet hetzelfde investeringsniveau.

Engagements La Marine

Ons werk bestaat eruit toe te zien op de naleving van de in zwang zijnde wetten en uurtarieven. Aangezien wij met name met Thaïland werken, hebben wij met genoegen kennis genomen van de aankondiging van de aanzienlijke verhoging van het uurtarief van de Thaïlandse arbeiders in januari 2013 (een stijging van omstreeks 20%).

ONZE DEONTOLOGIE

De heer Hernandez, in samenwerking met de manager van het atelier van La Marine waarborgt de naleving van een strenge deontologie die de situatie en de levensvoorwaarden van de ambachtslieden bevoorrecht. De volgende doelen genieten prioriteit en bakenen het kader van de groei van de productie af :

  • Het vermijden van tussenpersonen die de financiële marges van de ambachtslieden zouden kunnen uithollen.
  • Direct met de leveranciers onderhandelen over de grondstofprijzen,
  • Voorschieten van kasmiddelen om versleten productiemiddelen te vervangen,
  • Op de hoogte blijven van de primaire arbeidsvoorwaarden van alle directe leveranciers teneinde de ontwikkeling ervan positief te beïnvloeden,
  • De productieplaatsen bezoeken en de ambachtslieden zo vaak mogelijk ontmoeten en afspreken dat een deel van de winst wordt besteed aan het verbeteren van de werk- en levensomstandigheden van de ambachtslieden.