La Marine® wijst u erop dat een bepaald aantal van onze sandalen ten gevolge van hun succes zijn nagebootst.

Onze verbintenis verlangt dat wij opkomen voor de belangen van onze cliënten en onze ambachtslieden.

Ons merk zal in geen geval onbedachtzame fabrikanten of distributeurs onbelemmerd haar ontwerpen gewetenloos laten gebruiken voor uitsluitend persoonlijke verrijking.

Geen enkel betoog, geen enkel argument kan rechtvaardigen :

- het werk van tientallen werknemers te vergaren uit persoonlijk commercieel oogmerk,
- gebruik te maken van de bekendheid van ons merk,
- haar imago in diskrediet te brengen door producten van lage kwaliteit te verkopen,
- oneerlijke mededinging te bevorderen in de productielanden zonder inachtneming van de elementaire regels van respect ten aanzien van de ambachtslieden en cliënten.

Ten gevolge van de verbetering van de voorwaarden van de ambachtslieden, de technische ontwikkeling van onze sandalen (alsmede de stijging van de grondstofprijzen en transportkosten) is de kostprijs in 15 jaar verdubbeld.

La Marine® zal zodanig alle noodzakelijke maatregelen treffen ter waarborg en het behoud  van de voordelen van haar naasten : haar vertegenwoordigers, beleidsmedewerkers, creatieve medewerkers, haar dstributeurs haar cliënten, en met name haar ambachtslieden.

In de wetenschap dat alle modellen van La Marine® originele gedeponeerde ontwerpen zijn, die exclusief worden verdeeld in het distributienetwerk van La Marine® distributeurs, sluiten wij de mogelijkheid niet uit ons te wenden tot de bevoegde rechtbanken indien er producten worden ontdekt die kennelijk geheel of gedeeltelijk zijn vervalst.

De enige manier om zeker te zijn van de aanschaf van een echt paar Marines is het raadplegen van de lijst met verkooppunten, in de rubriek « distributeurs ».

Photo de semelle La Marine