La Marine® pragnie poinformować, jako ofiara swojego sukcesu, że pewna ilość naszych sandałów została skopiowana.

Naszym obowiązkiem jest obrona interesów naszych klientów, jak również naszych rzemieślników.

Nasza firma nie pozwoliłaby nigdy żadnym producentom czy dystrybutorom naszych produktów na używanie bez skrupułów naszych wzorów z zamiarem indywidualnego wzbogacenia się.

Żadne wywody, żadne argumenty nie mogą usprawiedliwiać faktu, że:

- korzysta się z pracy dziesiątek osób jedynie w celu indywidualnego wzbogacenia się,
- wykorzystuje się renomę naszej marki,
- dyskredytuje się nasz wizerunek, sprzedając produkty niskiej jakości,
- pomaga się nielojalnej konkurencji w krajach, w których produkujemy nasze artykuły, zapominając o podstawowych zasadach dotyczących szacunku względem rzemieślników i klientów.

Mając powyższe na uwadze, dbamy o stałą poprawę warunków pracy rzemieślników oraz o postęp technologiczny w produkcji naszych sandałów, co jest związane ze wzrostem kosztów materiałów i transportu, a co, w przeciągu 15 lat, przyczyniło się do podwojenia kosztów produkcji.

La Marine® potrafi więc powziąć wszelkie możliwe działania, aby zagwarantować i chronić interesy wszystkich tych osób, które są dla nas ważne: pracownicy działu handlowego, działu administracji i zarządzania, działu kreacji, nasi dystrybutorzy, nasi klienci, a zwłaszcza nasi rzemieślnicy.

Wiedząc, że wszystkie produkty firmy La Marine® są towarami oryginalnymi oraz, że mogą być one dostarczane i sprzedawane jedynie przez wyznaczonych partnerów, z którym La Marine® współpracuje, nie wykluczamy skorzystania z możliwości odwołania się do właściwych sądów w sytuacji, kiedy okaże się, że nasze produkty zostały podrobione – częściowo lub w całości.

Jedynym sposobem gwarantującym zakup oryginalnej pary butów Marines jest sprawdzenie czy dany sklep widnieje na liście punktów sprzedaży naszych produktów, w zakładce „Sklepy”.

Photo de semelle La Marine